อุปกรณ์มือถือในภาษาจีน 手机配件 – Learn mobile phone accessories in Mandarin Chineseช่องทางการติดต่อ
ติดตามบทเรียนภาษาจีนอื่นๆ ที่:
FB Page : เรียนภาษาจีนออนไลน์ By พี่มุก

สมัครเรียน / ติดต่องาน ที่:
Line : zhenzhu_zhenzhu

#中文会话 #汉语 #手机配件#อุปกรณ์มือถือ #ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน